Thứ năm, 22/08/2019 04:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quan tâm công tác dân tộc ở vùng đồng bào Mông

23/04/2019, 08:46 (GMT+7)

Sau 25 năm thực hiện chỉ thị số 45, công tác người Mông và các chính sách về dân tộc Mông đã phát huy hiệu quả thiết thực.

18-13-43_img-8763

Ngày 22/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Đỗ Văn Chiến Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa VII gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại xã Quảng Chu, đây là một trong những xã khó khăn nhất trên địa bàn huyện, vẫn còn lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông như trang phục dân tộc, tiếng nói, chữ viết….

Sau 25 năm thực hiện chỉ thị số 45, công tác người Mông và các chính sách về dân tộc Mông đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của bà con được nâng cao về cả vật chất lẫn tinh thần. An ninh - quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách về dân tộc và tôn giáo. Đồng bào Mông sống hòa nhập với cộng đồng dân tộc thiểu số khác, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hiện nay, 13/13 thôn đã có điện, số hộ được sử dụng điện đạt 100%; 88% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 12 triệu đồng/ người/ năm, chiếm 83,33%. Số hộ nghèo hiện nay là 38 hộ (21,96%) so với người DTTS ở địa phương.

PHƯƠNG THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận