Thứ sáu, 19/07/2019 09:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Bình: 13 tỷ đồng hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018

31/10/2018, 08:01 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 3482/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng NTM, thuộc ngân sách tỉnh năm 2018 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018.

08-30-04_dy_nhnh_tien_do_be_tong_duong_truc_chinh_noi_dong_o_cc_x_phn_du_cn_dich_trong_nm_2018

Theo đó, toàn tỉnh có 9 xã được cấp kinh phí hỗ trợ. Cụ thể, các xã Thanh Thủy, Hoa Thủy, Trường Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Vạn Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh được cấp số tiền 1 tỷ đồng/xã; xã Cự Nẫm (huyện Bố Trạch) và xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) mỗi xã 1,5 tỷ đồng; xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) 3 tỷ đồng và xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa) 2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các xã chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận