Thứ sáu, 14/12/2018 10:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Bình: Cho thuê hơn 700 ha rừng phòng hộ

09/02/2015, 09:04 (GMT+7)

UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), Ban Quản lý RPH Động Châu và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt vừa ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng tại tại Khe Nước Trong (Lệ Thủy).

Quảng Bình: Cho thuê hơn 700 ha rừng phòng hộ
Lễ ký kết thuê môi trường rừng

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng Động Châu - Khe Nước Trong. Dự kiến dự án này kéo dài 30 năm, với nguồn tài trợ ban đầu từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế: BirdLife International (với nguồn vốn từ Quỹ Jensen và BirdLife Gala Dinner 2013), IUCN Hà Lan và Word Land Trust.

Hoạt động thuê môi trường rừng trong rừng phòng hộ để làm công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn dài hạn của dự án là một mô hình tiên phong, lần đầu được áp dụng ở Việt Nam.

Theo hợp đồng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, UBND huyện Lệ Thủy và Ban quản lý RPH Động Châu sẽ cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt thuê môi trường rừng trên diện tích 768 ha rừng lá rộng thường xanh trên đất thấp tại Tiểu khu 528, thuộc Ban Quản lý RPH Động Châu, trong 30 năm (từ 2015 đến 2045), để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học theo nội dung dự án đã được duyệt.

Tiểu khu 528 được lựa chọn vì nằm ở đai thấp, dễ tiếp cận, có sinh cảnh thích hợp cho loài Gà lôi lam mào trắng - một loài đặc hữu của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên và là một khu vực tiềm năng để thả lại loài này khi cần thiết.

Trong 3 năm gần đây, riêng các cuộc khảo sát đa dạng sinh học sử dụng phương pháp bẫy ảnh của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã ghi nhận hình ảnh của 63 loài động vật, trong đó nhiều loài đang bị đe dọa ở mức nguy cấp và rất nguy cấp trên toàn cầu như sao la, tê tê, mang lớn, chà vá chân nâu... tại khu vực Động Châu - Khe Nước Trong.

Ông Lê Trọng Trải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt, cho biết: Tuy diện tích thuê môi trường rừng không lớn, thời gian thuê 30 năm thể hiện mối quan tâm và cam kết hợp tác lâu dài của Trung tâm tại Vùng trọng điểm về đa dạng sinh học Trường Sơn, trải dài từ khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Bình tới Tây Bắc tỉnh Quảng Trị.

Về phía Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt, ngoài việc thực hiện nghiên cứu khoa hoc̣ và bảo tồn đa dạng sinh học theo nội dung dự án được duyệt, cần tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc sống trong vùng dự án, đảm bảo tính bền vững của dự án.

TP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận