Chủ nhật, 18/08/2019 01:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Bình: Huy động hơn 12.000 tỷ đồng xây dựng NTM

28/02/2019, 07:54 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

06-40-27_mot_tuyen_duong_ntm_kieu_mu_duoc_trong_ho_xy_dung_cong_lng_ti_x_huyen_le_thuy__qung_binh_
Một tuyến đường NTM kiểu mẫu được xây dựng tại huyện Lệ Thủy

Năm 2018, toàn tỉnh huy động hơn 12.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 12 cầu và gần 360km đường giao thông các loại; bê tông hóa, nâng cấp sửa chữa gần 44km kênh mương; 0,3km kè biển; nâng cấp 36 công trình trường học; xây dựng nâng cấp 32 công trình cơ sở vật chất văn hóa và nhiều công trình hạ tầng khác.

Trong SX nông nghiệp, các địa phương đã tiếp tục chuyển hướng sang nâng cao chất lượng, giá trị; phát triển SX nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… Đến nay, toàn tỉnh có 2.072 tiêu chí NTM đạt chuẩn, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã. Năm 2018, Quảng Bình có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 62 xã.

Tuy nhiên, có 12 xã chưa đáp ứng bộ tiêu chí mới. Tổng số tiêu chí chưa đáp ứng ở 12 xã này là 18 tiêu chí. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình NTM, đến cuối tháng 10/2018 các xã còn nợ đọng 5,8 tỷ đồng, giảm gần 50 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2019 như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tập trung chỉ đạo phát triển SX, giảm nghèo bền vững và các tiêu chí khó thực hiện để bảo đảm duy trì các tiêu chí NTM; tập trung nhân rộng các mô hình điển hình.

Được biết, năm 2019 Quảng Bình có 11 xã đăng ký xã đạt chuẩn NTM.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận