Thứ năm, 22/08/2019 07:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Bình: Phân bổ hơn 236 tỷ đồng vốn ngân sách TƯ xây dựng NTM

06/03/2019, 13:15 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật vừa ký ban hành Quyết định số 708/QĐ - UBND về việc phân bổ hơn 236 tỷ đồng từ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 cho các địa phương, đơn vị.

11-54-46_cc_di_phuong_ti_qung_binh_tp_trung_xy_dung_v_giu_vung_cc_tieu_chi_ntm
Các địa phương tại Quảng Bình tập trung xây dựng và giữ vững các tiêu chí NTM

Theo đó, vốn đầu tư phát triển 175,55 tỷ đồng được phân bổ cho 46 xã nghèo, đặc biệt khó khăn, 19 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019, 28 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2013 - 2015 và 8 xã còn lại xây dựng NTM.

Vốn sự nghiệp 61 tỷ đồng dành cho đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; đẩy mạnh sản xuất, dịch vụ gắn với tái cơ cấu ngành NN- PTNT, nâng cao thu nhập người dân; phát triển giáo dục ở nông thôn; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM; vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề… Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về xây dựng NTM; duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn.

Việc quản lý, phân bổ, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận