Thứ ba, 24/09/2019 12:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Bình: Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường

23/05/2019, 09:07 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.

Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Bình là Quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Sở TN-MT, có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước, phí bảo vệ môi trường, các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Hoạt động tài chính của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm an toàn vốn, tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế, các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách Nhà nước. Hoạt động của Quỹ công khai, minh bạch, bình đẳng nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Về quyền hạn, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường; có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ, đình chỉ hỗ trợ lãi suất vay đối với chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm quy định của Nhà nước, đồng thời khởi kiện chủ đầu tư vi phạm theo quy định của pháp luật…

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận