Thứ bảy, 20/10/2018 04:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Bình: Thêm giống lúa mới 94-11

07/05/2010, 10:30 (GMT+7)

Có thể dễ dàng nhận thấy giống 94-11 có một số ưu đểm về hình thái: có bộ lá to, lá đứng, dày, xanh bền, cứng cây, cây khỏe, chống đổ khá...

Trong quá trình sinh trưởng, giống lúa 94-11 đẻ nhánh khá, trổ tập trung, trổ thoát, bông dài. Chiều cao cây đạt từ 105-110 cm, chiều dài bông bình quân ở Lệ Thủy là 26,0 cm, tại Quảng Trạch là 25,5 cm.

Thời gian sinh trưởng của giống trong điều kiện vụ đông xuân năm nay tại Lệ Thủy là 130 ngày và ở Quảng Trạch là 135 ngày. Ngoài ra, cũng dễ nhận thấy giống 94-11 có một số ưu đểm về hình thái: có bộ lá to, lá đứng, dày, xanh bền, cứng cây, cây khỏe, chống đổ khá...

(Nội dung chi tiết xin theo dõi trên Trang 18 Báo NNVN số 91 ra ngày 7/5/2010)

TÂM PHÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận