Chủ nhật, 16/06/2019 09:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Bình: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,4%

14/02/2019, 10:30 (GMT+7)

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng trên đại bàn tỉnh năm 2018.

 Theo đó, phân theo loại đất, loại rừng, trong năm 2018, tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh là 585.207,5 ha, đất chưa có rừng 108.640,4 ha. Phân theo mục đích sử dụng: Rừng đặc dụng, diện tích đất có rừng 116.280,3 ha, đất chưa có rừng 5.614,2 ha; rừng phòng hộ, diện tích đất có rừng 165.050,8 ha, đất chưa có rừng 17.712 ha; rừng sản xuất: diện tích đất có rừng 297.919,5 ha, đất chưa có rừng 8.308,9 ha; rừng ngoài đất quy hoạch ba loại rừng: diện tích đất có rừng 5.868,8 ha, đất chưa có rừng 2.005,2 ha. Đặc biệt, tỷ lệ che phủ rừng tính đến ngày 31/12/2018 đạt 67,4%.

Việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng năm, nằm trong hệ thống biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng đã được quy định trong các văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở dữ liệu để tiếp tục theo dõi, cập nhật các biến động về rừng, đất lâm nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo đúng quy định; đồng thời làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận