| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 16/01/2021 - 00:33

Chính sách

Quảng Bình xây dựng, sửa chữa gần 10.400 nhà chính sách

Thứ Tư 14/03/2018 - 10:30

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 635a/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn từ Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

13-03-16_xy-dung-nh-o-cho-nguoi-co-cong-o-huyen-le-thuy
Xây dựng nhà ở cho người có công ở huyện Lệ Thủy

Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 268 tỷ 641 triệu đồng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các huyện, TX, TP xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 3.747 nhà và sửa chữa 6.645 nhà.

Cụ thể, huyện Lệ Thủy được phân bổ 22 tỷ 591 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 900 nhà; Quảng Ninh 43 tỷ 510 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 1.627 nhà; Bố Trạch 19 tỷ 703 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 673 nhà; Quảng Trạch 49 tỷ 761 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 1.798 nhà; Tuyên Hóa 48 tỷ 366 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 1.956 nhà; Minh Hóa 35 tỷ 397 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 1.501 nhà; TX Ba Đồn 41 tỷ 800 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 1.671 nhà và TP Đồng Hới 7 tỷ 543 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 266 nhà.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quang-binh-xay-dung-sua-chua-gan-10400-nha-chinh-sach-d214519.html