Thứ năm, 21/06/2018 05:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam chuyển biến tích cực

11/09/2017, 13:25 (GMT+7)

Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm nâng cao đời sống người dân nông thôn. Vì vậy trong thời gian ngắn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 11,13%.

09-36-21_nh_1
Người dân chung sức làm đường giao thông nông thôn

Ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Ban điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vốn chương trình, kết hợp lồng ghép các nguồn vốn khác và vận động nguồn lực trong nhân dân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu các xã NTM có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhất là hạ tang ở thôn, xã được tiếp tục đầu tư xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, vừa tạo sự khang trang, từng bước hiện đại hóa nông thôn.

Theo đó, Quảng Nam đã nhựa hóa và bê tông hóa được trên 150 km đường giao thông nông thôn và 300 cống thoát nước các loại. Kiên cố hóa hơn 120 km kênh mương nội đồng, trên 80 công trình thủy lợi, làm mới trên 140 km đường điện. Xây mới và nâng cấp sửa chữa 30 nhà văn hóa xã, 45 khu thể thao xã, 200 nhà văn hóa thôn, 130 khu thể thao thôn, 30 công trình nước sạch,...

09-36-21_nh_2
Giao thông nội đồng được bê tông hóa

“Đến nay, có 104 xã đạt tiêu chí giao thông trên tổng số 204 xã; 133 xã đạt tiêu chí thủy lợi ; 183 xã đạt tiêu chí điện. Hơn 100 xã đạt tiêu chí trường học; 53 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá và 154 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Ngoài ra, trên 130 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông và 137 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư”, ông Muộn chia sẻ.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tỉnh Quảng Nam chú trọng công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, toàn tỉnh có 45.330 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,13%, giảm 1,77% so với năm 2015, tương ứng giảm 6.487 hộ nghèo và 24.808 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,09%, giảm 0,12% so với năm 2015, tương ứng giảm 177 hộ.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách an sinh xã hội ở xã, thôn, tỉnh Quảng Nam đã cho vay vốn 41.919 lượt đối tượng, với doanh số hơn 1.121,199 tỷ đồng. Trong đó, cho vay 8.912 lượt hộ nghèo, doanh số 268,174 tỷ đồng; 5.333 lượt hộ cận nghèo, doanh số 173,373 tỷ đồng; hơn 7.200 hộ mới thoát nghèo, doanh số vay 251,277 tỷ đồng.

Địa phương này cũng đã tiến hành tuyển sinh, dạy nghề và bồi dưỡng, tập huấn nghề nghiệp cho 35.536 lượt người. Trong đó, trình độ cao đẳng nghề 2.844 người, trình độ trung cấp nghề 2.880 người, trình độ sơ cấp nghề 8.400 lượt người, dạy nghề dưới 3 tháng 12.012 lượt người.

Số lao động được hỗ trợ học nghề theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 4.018 người. Trong đó học nghề nông nghiệp là 2.815 người, học nghề phi nông nghiệp là 1.203 người; đưa 541 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài.

09-36-21_nh_3
Trụ sở các xã được đầu tư xây dựng khang trang

Một nội dung được chú trọng trong quá trình xây dựng NTM của tỉnh Quảng Nam là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chương trình này đã đem lại hiệu quả thiết đã giúp đỡ các hộ gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp hội tỉnh Quảng Nam đã tập trung rà soát, đánh giá khả năng, nguồn lực của hộ gia đình và lựa chọn. Hiện nay có 374 hộ gia đình/204 xã được lựa chọn để giúp đỡ.

“Các hộ gia đình được lựa chọn giúp đỡ đã có những chuyển biến tích cực hơn về nhận thức, chủ động hơn trong việc phát huy nội lực của gia đình trong thực hiện cuộc vận động. Nhiều hộ gia đình đã thấm nhuần mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động”, ông Muộn nói.

Tổng ngân sách tỉnh Quảng Nam đã phân bổ trực tiếp thực hiện chương trình NTM năm 2017 là 386 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 239 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh 147 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 27,3% các nguồn vốn, lý do kinh phí mới được phân bổ trong cuối quý I, đầu quý II/2017 nên lượng vốn giải ngân còn thấp.

Nợ đọng xây dựng cơ bản Chương trình NTM giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến cuối tháng 5/2017 là 119 tỷ đồng. Số nợ được phân cấp ở tỉnh là 2,9 tỷ đồng; huyện nợ 42,6 tỷ đồng; xã và nguồn khác nợ 73,6 tỷ đồng.

QUẢNG ĐÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận