Thứ hai, 19/11/2018 02:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam: Cuối năm 9 xã đạt chuẩn

10/10/2014, 08:13 (GMT+7)

Đối với 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2014, qua kiểm tra, các huyện và xã đều cam kết đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình

Theo báo của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam, đến nay bình quân chung tiêu chí đạt của 205 xã là 7,69 tiêu chí/xã, tăng 2,88 tiêu chí/xã so với năm 2010, tăng 1,24 tiêu chí so với thời điểm cuối năm 2013.

Đối với 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2014, qua kiểm tra, các huyện và xã đều cam kết đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình, chậm nhất là tháng 12/2014 hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định và xem xét công nhận đạt chuẩn. Hiện có 3 xã Tam Phước, Điện Quang, Điện Trung đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra theo quy định.

Ngoài 9 xã nói trên, có 41 xã cam kết thực hiện đạt chuẩn trong năm 2015. Hiện nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 41 xã này là 12,93 tiêu chí/xã; hầu hết các xã này đều có khả năng đạt chuẩn 2 tiêu chí quan trọng là thu nhập (tiêu chí số 10) và hộ nghèo 9 (tiêu chí số 11) trong năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn ở tiêu chí văn hóa (70% số thôn đạt tiêu chí văn hóa 3 năm liền) bởi trở ngại như: Tình trạng sinh con thứ 3, cơ sở vật chất văn hóa chưa đảm bảo…

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận