Thứ tư, 20/06/2018 02:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

11/09/2017, 14:05 (GMT+7)

Năm 2013, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của Chính phủ. 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp phát triển.

Cụ thể, địa phương này đã thành lập đề án quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển gắn với du lịch, quy hoạch thủy sản, quy hoạch thủy lợi, quy hoạch chăn nuôi tập trung. Đặc biệt, đề án liên kết SX xây dựng cánh đồng lớn đem lại lợi ích cho người dân. Sản phẩm làm ra được các doanh nghiệp bao tiêu.

“Sở NN-PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020. Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển SX; các hình thức tổ chức, liên kết canh tác để hỗ trợ thúc đẩy SX hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Muộn cho hay.

Ông Muộn cho biết thêm, Quảng Nam sẽ chú trọng áp dụng các kết quả khoa học - công nghệ được nghiên cứu thành công vào SX nông nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong SX và đời sống, phù hợp với nội dung Chương trình NTM.

“Các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp huyện tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp và nhân rộng các kết quả nghiên cứu thành công vào điều kiện cụ thể của địa phương, giúp đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí. Và tăng hiệu quả kinh tế trong SX, từng bước cải thiện đời sống của người dân khu vực nông nghiệp”, ông Muộn chia sẻ.

QUẢNG ĐÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận