| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 14:56

Kinh tế

Quảng Nam: Mở rộng diện tích trồng cao su

Thứ Tư 12/08/2015 - 08:59

Ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn với diện tích 893 ha.

Đồng thời bổ sung nhiệm vụ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh từ 29.534 ha lên 30.428 ha tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 9/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT Quảng Nam cập nhật nội dung của quyết định này và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.

UBND huyện Phước Sơn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Phước Sơn đối với diện tích ngoài 3 loại rừng 428 ha sang phát triển cao su, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quang-nam-mo-rong-dien-tich-trong-cao-su-d147758.html

Báo Nông Nghiệp