Thứ hai, 18/06/2018 10:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam: Nhân giống thành công sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô

10/04/2014, 07:00 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam tiếp nhận 2.000 cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam tiếp nhận 2.000 cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô từ Ban Chủ nhiệm đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ, để tiếp tục huấn luyện ra vườn ươm và chuyển ra trồng ngoài tự nhiên ở khu vực riêng biệt. Đây là số sâm Ngọc Linh lần đầu tiên Quảng Nam nhân giống thành công bằng công nghệ nuôi cấy mô sau hơn 2 năm nghiên cứu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam xây dựng khu vườn ươm riêng biệt đảm bảo kỹ thuật tại Trại Dược liệu Trà Linh, huyện Nam Trà My, nhằm tiếp tục ứng dụng kết quả của đề tài vào thực tiễn.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận