Thứ sáu, 21/09/2018 03:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam: Phân bổ 60 tỷ đồng xây dựng NTM năm 2018

02/04/2018, 07:56 (GMT+7)

 Mới đây, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 với gần 60 tỷ đồng.

Theo đó, tỉnh phân bổ 2,72 tỷ đồng thực hiện quy hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM (khoảng 40 triệu đồng/xã); 1,6 tỷ đồng tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; 24,360 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm; hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển HTX.

Ngoài ra, hơn 5 tỷ đồng cho đào tạo nghề lao động nông thôn và 4,8 tỷ đồng phát triển giáo dục; 3,72 tỷ đồng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; 3,870 tỷ đồng vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 8,4 tỷ đồng hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực nhận thức, kiến thức kỹ năng cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng NTM…

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 86 xã (đạt tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 42,16%).

09-12-43_nh
Quảng Nam phân bổ 60 tỷ đồng xây dựng NTM năm 2018
TAM GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận