Thứ năm, 21/06/2018 05:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam phấn đấu thêm 10 xã đạt chuẩn

11/09/2017, 08:39 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch năm 2017, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 9- 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 35-36%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung toàn tỉnh với 204 xã năm 2017 là 13-13,5 tiêu chí/xã; số xã đạt 15-18 tiêu chí từ 12-15 xã và giảm từ 12-15 xã dưới 8 tiêu chí.

Để đạt được kết quả nói trên, Quảng Nam đề ra mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM. Giải ngân 100% vốn được giao cho chương trình; có ít nhất 114 thôn tham gia xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, trong năm nay có ít 11 thôn của 11 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM được công nhận đạt chuẩn.

SÔNG LA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận