Thứ tư, 24/10/2018 09:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam sơ kết 9 tháng xây dựng nông thôn mới

13/11/2017, 13:35 (GMT+7)

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương để đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2017.

Đến nay bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn cuả 204 xã là 12,06 tiêu chí/xã, tăng 0,13 tiêu chí/xã so với 6 tháng đầu năm 2017. Riêng 62 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2016, có 35 xã không đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn chỉ còn 17,55 tiêu chí/xã, giảm 1,45 tiêu chí/xã. Đối với 11 xã đăng ký về đích cuối năm 2017, bình quân số tiêu chí đạt được 16,6 tiêu chí.

Ông Thu yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nguồn vốn do ngành phụ trách để hỗ trợ các xã nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

SÔNG LA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận