Thứ tư, 15/08/2018 02:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Ngãi: Chọn 34 xã để chỉ đạo điểm xây dựng NTM

19/01/2011, 09:34 (GMT+7)

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc Sở NN - PTNT Quảng Ngãi cho biết: Trong thời gian tới tỉnh tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong đó tập trung cao độ cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 22% số xã (tối thiểu 42 xã) và 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020, toàn tỉnh có 60% số xã (tối thiểu 100 xã) và 7 - 8 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập. Ban chỉ đạo đã chọn 2 huyện (Tư Nghĩa và Sơn Tịnh) để chỉ đạo điểm, phấn đấu đến năm 2015 hai huyện này đạt tiêu chí NTM; lựa chọn 34 xã của 14 huyện, thành phố để chỉ đạo điểm.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận