Thứ ba, 19/11/2019 02:01 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Đã có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới

17/10/2019, 13:05 (GMT+7)

Ngày 16/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết 10 năm (2010 – 2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

13-49-04_1_tp_the
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Sau gần 10 năm xây dựng NTM, tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét, với 59 xã/164 xã đạt chuẩn NTM. Quảng Ngãi đã sớm thành lập và kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, bộ máy quản lý thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến tận xã, thôn.

Cùng với nguồn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, tỉnh đã cố gắng cân đối bố trí ngân sách địa phương để bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện Chương trình; đã huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Công tác phát triển SX nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn được quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường bước đầu được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững.

Đến 30/9/2019, nhóm 1 (đạt 19 tiêu chí) có 59 xã; nhóm 2 (đạt từ 15 - 18 tiêu chí) 15 xã; nhóm 3 (đạt từ 10 - 14 tiêu chí) 47 xã; nhóm 4 (đạt từ 5 - 9 tiêu chí) 43 xã; nhóm 5 (đạt dưới 5 tiêu chí); không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đến nay, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là 59 xã, tăng 48 xã so với năm 2015. Ước đến cuối năm 2019 có 80 xã, đạt 100% kế hoạch Trung ương giao. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 98 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% KH tỉnh giao.

Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM có 01 huyện, đạt chỉ tiêu do Trung ương giao. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 3 huyện đạt chuẩn NTM, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao. Hàng năm, UBND tỉnh đều xem xét phân bổ vốn Trung ương cho các xã đạt chuẩn NTM để duy tu bảo dưỡng công trình, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đạt chuẩn xã NTM bền vững.

Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí các xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 đối với các xã đã đạt chuẩn NTM.

Đến nay, đã có 03 thôn, gồm thôn 2 (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa), thôn Mỹ Huệ 1 (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) và thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành đã được UBND các huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Năm 2019, Quảng Ngãi phấn đấu có thêm 25 xã về đích NTM.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận