| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 05/12/2020 - 15:31

Tái cơ cấu Nông nghiệp

Quảng Ngãi: Gần 8 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn

Thứ Sáu 03/05/2019 - 08:52

​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt​ chủ trường đầu tư Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

09-48-02_1
Quảng Ngãi hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn (Ảnh: HY).

Dự án trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn với biện pháp chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với diện tích 507ha. Cụ thể, năm 2019 chuyển hóa 253,5ha, năm 2020 chuyển hóa 253,5ha trên địa bàn các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chuyển hóa rừng 5 triệu đồng/ha, hỗ trợ tiền bảo vệ rừng 300 ngàn đồng/ha/năm trong thời kỳ chuyển hóa.

Hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm với quy mô 70.000 cây, mức hỗ trợ 40 ngàn đồng cây, sử dụng 10% số tiền hỗ trợ để chuẩn bị cây giống theo kế hoạch năm, cấp đủ số tiền còn lại sau khi nghiệm thu cây trồng.

Chủ rừng được vay bình quân 15 triệu đồng/ha với lãi vay bình quân 10%/năm, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất 8,8%/năm, chủ rừng chịu lãi suất 1,2%/năm.

Dự án giao cho Sở NN-PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến 7,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quang-ngai-gan-8-ty-dong-ho-tro-trong-rung-go-lon-d240925.html

Báo Nông Nghiệp