Chủ nhật, 21/04/2019 07:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Giảm 8.693 ha đất lâm nghiệp

12/08/2014, 10:12 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Quảng Ngãi vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, rừng SX) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp giảm 8.693 ha, trong đó diện tích quy hoạch rừng phòng hộ giảm 4.489 ha, diện tích rừng SX giảm 4.203 ha. 

Nguyên nhân trong quá trình rà soát quy hoạch có bóc tách, chuyển đổi diện tích do ranh giới rừng phòng hộ, SX chồng lấn lên đất các khu dân cư, đất SXNN…

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận