Thứ bảy, 19/10/2019 07:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi phân bổ 16 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững

07/05/2019, 10:10 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định​ phân bổ 16,1 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các sở, ban, ngành và các huyện thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019.

16-05-09_1
Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Cụ thể, phân bổ cho Sở NN- PTNT tỉnh 15,3 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ; khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung; trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng; triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng giai đoạn 2018 - 2020.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi 59 triệu đồng; huyện Tư Nghĩa 193 triệu đồng; huyện Đức Phổ 52 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận