Thứ năm, 30/01/2020 12:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi phát động xây dựng NTM

10/05/2012, 10:03 (GMT+7)

Hôm qua 9/5, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM".

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hôm qua 9/5, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã phát động thi đua xây dựng NTM với các mục tiêu: Xây dựng nông thôn Quảng Ngãi có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, có tỷ trọng hàng hóa ngày càng lớn; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị theo quy hoạch; văn hóa - xã hội tiến bộ, dân chủ được phát huy, môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc.

Phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 33/164 xã (20%) đạt chuẩn NTM. Trong đó, Nghĩa Hành 9 xã; Tư Nghĩ 5 xã; Sơn Tịnh 4 xã; Mộ Đức 4 xã; Bình Sơn 3 xã; Đức Phổ 3 xã; Trà Bồng 1 xã; Sơn Hà 1 xã; Minh Long 1 xã, Ba Tơ 1 xã và Lý Sơn 1 xã. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 89 xã (54%) đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM.  Coi việc xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận