| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 05/12/2020 - 00:53

Chính sách

Quảng Ngãi quy định mức hỗ trợ từ ngân sách

Thứ Hai 18/07/2016 - 13:15

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020, có 55 xã và​ 2 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; không có xã dướ​i 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có tối thiểu 1 xã đạt chuẩn NTM.

16-06-46_1
Ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ 80-90% kinh phí xây dựng trạm y tế xã

 

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 mới đây đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2020, có 55 xã và​ 2 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; không có xã dướ​i 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có tối thiểu 1 xã đạt chuẩn NTM. 

Theo đó, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn cấp xã quy định tại Khoản 3, Mục VI, Điều 1, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các nội dung như công tác quy hoạch; đào tạo kiến thức về xây dựng NTM ; xây dựng trụ sở UBND xã; xây dựng trường, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình thể thao thôn, công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất dịch vụ; xây dựng hạ tầng khu sản xuất tập trung tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, giao thông nông thôn và thủy lợi.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Đối với xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo kiến thức xây dựng NTM, xây dựng trụ sở làm việc, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; 90% xây dựng trường, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn, công trình thể thao thôn; 60% đối với công trình thoát nước thải khu dân cư, xây dựng hạ tầng các khu sản xuất tập trung tiểu thủ công nghiệp, thủy sản. Kinh phí còn lại là vốn ngân sách huyện, xã và huy động khác.

Các xã còn lại ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ 100% cho công tác quy hoạch, đào tạo kiến thức; xây dựng trụ sở UBND xã (90%); trường học, trạm y tế (80%); nhà văn hóa xã (70%); nhà văn hóa thôn, công trình thể thao thôn (60%); công trình thoát nước thải khu dân cư; xây dựng hạ tầng các khu sản xuất tập trung tiêu thủ công nghiệp, thủy sản (50%).

Riêng công trình giao thông nông thôn và thủy lợi thực hiện theo quy định của Đề án phát triển giao thông nông thôn và Đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng giai đoạn 2016-2020.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/quang-ngai-quy-dinh-muc-ho-tro-tu-ngan-sach-d169793.html

Báo Nông Nghiệp