Thứ bảy, 20/04/2019 09:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Tập huấn khuyến nông viên miền núi

25/06/2010, 10:23 (GMT+7)

Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Ngãi đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 90 học viên là cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở của 6 huyện miền núi được hưởng chương trình 30a của Chính phủ gồm: Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Tây Trà.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ khuyến nông cho đội ngũ khuyến nông viên ở các huyện miền núi để làm tiền đề cho việc hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi thông qua chương trình hỗ trợ nguồn vốn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, từng bước giảm nghèo nhanh và bền vững.

QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận