Chủ nhật, 22/09/2019 06:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Tổng kết kinh tế tập thể trong nông nghiệp

23/05/2019, 09:14 (GMT+7)

Ngày 22/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-MQ/TW ngày 18/3/2002.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị đã yêu cầu, đối với các HTX tốt, khá, tiếp tục hỗ trợ để HTX nâng cao chiến lược kinh doanh, chuổi SX, thị trường sản phẩm OCOP; đối với HTX trung bình, phải rà soát lại, xem xét nhân sự, xây dựng phương án SX kinh doanh; đối với HTX yếu kém, sát nhập, củng cố hoặc giải thể.

16-54-56_3
Các sản phẩm OCOP của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Bính đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT, quản lý HTX. Phát triển các HTXNN hoạt động có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc và các quy định của pháp luật nhằm nâng cao tỷ lệ HTX khá, giỏi trên địa bàn tỉnh, gắn với nâng cao thu nhập của HTX và thành viên HTX; góp phần thực hiện thành công Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến về phát triển KTTT.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã kiện toàn lại bộ máy; nội dung hoạt động đã được mở rộng thêm nhiều dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của xã viên trong một số khâu dịch vụ đầu vào SX; phát triển liên kết SX theo chuỗi gía trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Từ khi Nghị quyết 13-MQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp ban hành và đi vào cuộc sống, vị trí và vai trò của kinh tế hợp tác, HTX được nâng lên, người dân, các cấp ủy Đảng và chính quyền thấy được tầm quan trọng của hợp tác, kinh tế hợp tác, HTX đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Điểm nổi bật là nhiều cán bộ trẻ, tốt nghiệp ĐH đã về làm việc tại HTX, khởi nghiệp bằng con đường thành lập HTX.

Ngoài việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX theo quy định của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành và thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích hỗ trợ HTX phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ phát triển HTX trong giai đoạn mới, như chính sách cán bộ, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; chính sách hỗ trợ giải thể HTX, hợp nhất hoặc sáp nhập HTX; chính sách tài chính, tín dụng; chính sách hỗ trợ đầu tư; chính sách hỗ trợ KH- CN, khuyến công - nông - thương và chương trình hỗ trợ phát triển HTX...

Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh đã phân bổ 4 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho các nội dung: Bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX; thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc có thời hạn ở HTX. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, tỉnh đã bố trí 300 triệu đồng để thành lâp HTX quy mô huyện gắn với chuỗi giá trị.  Thông qua kinh phí sự nghiệp khoa học và các dự án khác, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều HTX tham gia liên kết SX với các DN và nông dân trong SX và tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều HTX đã trở thành đầu mối quan trọng trong việc tổ chức thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào SX; thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. HTX trên địa bàn tỉnh tuy hiệu quả hoạt động SX kinh doanh không cao, nhưng đã phát huy được vai trò kết nối cộng đồng ở nông thôn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua các hoạt động phục vụ SX, góp phần quan trọng trong việc thực thi các chính sách về phát triển kinh tế nông thôn, chính sách giảm nghèo và xây dựng NTM.

“Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện Luật HTX 2003, đặc biệt Luật HTX 2012, HTXNN đã có những bước phát triển. Nhiều HTXNN trên địa bàn tỉnh đã được củng cố, kiện toàn lại bộ máy quản lý để phù hợp với tình hình mới; nội dung hoạt động của một số HTXNN đã được mở rộng thêm nhiều dịch vụ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thành viên trong một số khâu dịch vụ đầu vào SX; phát triển liên kết SX theo chuỗi gía trị, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập cho nông dân”, ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Ngãi nhấn mạnh.
HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận