Thứ hai, 23/09/2019 10:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ninh có 3 xã đạt thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/năm

14/01/2014, 10:43 (GMT+7)

Theo tin từ Ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng từ 10,98 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 14 triệu đồng/năm (năm 2012) và lên 16,5 triệu đồng năm 2013.

Theo tin từ Ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng từ 10,98 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 14 triệu đồng/năm (năm 2012) và lên 16,5 triệu đồng năm 2013.

Kết quả này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh xuống 2,52%. Hiện nay Quảng Ninh có 3 xã đạt thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/năm; 26 xã đạt thu nhập bình quân từ 20 đến dưới 30 triệu đồng/năm; có 41 xã đạt thu nhập bình quân từ 15 đến dưới 20 triệu đồng/năm; 55 xã thu nhập dưới 15 triệu đồng/năm.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận