Thứ tư, 24/04/2019 04:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Trị: Phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí

07/08/2014, 08:15 (GMT+7)

BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện công tác 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2014.

Theo đó, 7 tháng đầu năm nay, công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã phân bổ 4,1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển SX, ngành nghề cho 30 xã điểm NTM của tỉnh, huyện. Huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt trên 2.773 tỷ đồng.

Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp đã chủ động hơn trong việc xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các công trình, phần việc trong xây dựng NTM. Cuộc vận động đã từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 6 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, chiếm 5,1%, tăng 2 xã so với năm 2013; 7 xã đạt từ 13-14 tiêu chí, chiếm 5,98%, giảm 1 xã so với năm 2013; 36 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, chiếm 30,7, tăng 13 xã so với năm 2013%; 54 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, giảm 13 xã so với năm 2013; 14 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 1 xã so với năm 2013.

6 tháng cuối năm, mục tiêu phấn đầu toàn tỉnh có 3 xã đạt 19 tiêu chí, gồm Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim và Vĩnh Thuỷ; 14 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, đặc biệt là phấn đầu không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Để đạt kết quả này, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và kêu gọi các tổ chức và DN đỡ đầu, hỗ trợ cho phong trào xây dựng NTM của tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của HĐND tỉnh về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2020...

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận