Thứ hai, 20/01/2020 05:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Trị: Phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

31/10/2018, 13:33 (GMT+7)

Ngày 31/10, Sở NN-PTNT Quảng Trị tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

13-05-04_thuy_loi_1
Báo cáo viên của Tổng cục Thủy lợi đang phổ biến Luật thủy lợi

Báo cáo viên của Tổng cục Thủy lợi- Bộ NN-PTNT đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Luật Thủy lợi được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, thay thế cho Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10.

Ông Hồ Xuân Hòe, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết Luật Thủy lợi bao gồm 10 chương, 60 điều quy định những vấn đề cơ bản như điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

13-05-04_thiu_loi_2
Ông Hồ Xuân Hòe, Phó GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu còn được nắm bắt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi, gồm NĐ 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; NĐ 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; NĐ 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn, hồ chứa nước; NĐ 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; TT 05/2018/TT-BNNPTT quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; QĐ 1050a/QĐ-BTC quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; TT 73/2018/TT-BTC-TCDC của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn nhà nước; NĐ 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; NĐ 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Ông Hồ Xuân Hòe, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị nhấn mạnh, thông qua hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giúp các đại biểu tiếp nhận những thông tin mới về hệ thống các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực thủy lợi. Trên cơ sở đó các cơ sở chủ động triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm đưa công tác thủy lợi của tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thành công đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giái trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

13-05-04_thuy_loi_3
Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu tưới tiêu
LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận