Chủ nhật, 21/07/2019 05:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quốc hội biểu quyết 100% tán thành phê chuẩn Hiệp định CPTPP

12/11/2018, 15:48 (GMT+7)

Chiều 12/11, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan (gọi tắt là Hiệp định CPTPP).  Tham gia biểu quyết có 469 ĐB thì cả 469 ĐB biểu quyết tán thành Hiệp định.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP. (Ảnh: Như Ý/Tiền Phong)

Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi ích mà Hiệp định CPTPP đem lại.  Đồng thời xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định CPTPP. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội dung Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về việc Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.

Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội bấm nút, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết có hai ý kiến đại biểu cho rằng cần trưng cầu ý dân về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình: căn cứ Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, việc trưng cầu ý dân chỉ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận