Thứ hai, 28/05/2018 12:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quốc hội sẽ tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2018

12/06/2017, 19:50 (GMT+7)

Sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát QH năm 2018 trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về cơ bản, đại biểu Quốc hội tán thành với tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, tập trung vào các nhóm nội dung chính là xem xét báo cáo của các cơ quan hữu quan, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề và xem xét việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2018, về giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ giám sát một chuyên đề tại kỳ họp thứ 5, không tổ chức giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6 để tập trung cho các nội dung nêu trên.

Chuyên đề duy nhất được lựa chọn để giám sát tối cao năm sau là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, giai đoạn 2011-2016. Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13, Quốc hội cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận