Thứ sáu, 19/07/2019 02:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

26/11/2013, 10:37 (GMT+7)

Sáng 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, với tỷ lệ 87,15% ĐB tán thành, QH đã thông qua Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và 84,14% ĐB tán thành Luật Tiếp công dân.

Sáng 25/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, với tỷ lệ 87,15% ĐB tán thành, QH đã thông qua Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và 84,14% ĐB tán thành Luật Tiếp công dân.

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (BV&KDTV) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015, gồm 5 chương, 77 điều, quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Ngay khi có hiệu lực, các loại giấy phép, giấy chứng nhận về BV&KDTV đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa hết thời hạn được ghi trong giấy thì vẫn còn giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận