Thứ năm, 21/02/2019 08:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy chế khen thưởng xây dựng NTM

10/10/2011, 09:49 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Mục đích của phong trào đặt mục tiêu đến năm 2015 phấn đấu số xã đạt chuẩn NTM tối thiểu là 20% và năm 2020 đạt 50%.

Hình thức và mức khen thưởng như sau: Đối với xã NTM, Thủ tướng tặng Bằng khen và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng. Đối với huyện được Chính phủ tặng cờ Thi đua và thưởng 1 công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng. Đối với tỉnh, sẽ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ sẽ chọn 6 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, 5 huyện và 11 xã đã được Ban chỉ đạo TƯ Chương trình MTQG xây dựng NTM chọn chỉ đạo điểm để thí điểm thực hiện trước. Theo kế hoạch, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chọn ít nhất 1 huyện và từ 3- 5 xã để chỉ đạo điểm Phong trào thi đua cấp tỉnh.

Đặc biệt, tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 - 2015, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ sẽ chọn mỗi cụm, khối thi đua 1 tỉnh, thành, 1 Bộ, ngành, đoàn thể TƯ để đề nghị khen thưởng. Tại mỗi tỉnh, thành cũng sẽ chọn 1 huyện và 5% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghị khen thưởng. Mỗi Bộ, ngành, đoàn thể lựa chọn 2 - 3 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

HỒNG THẮM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận