Chủ nhật, 21/04/2019 03:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định các thủ tục về thực hiện Luật Hợp tác xã

07/06/2010, 13:56 (GMT+7)

Bạn Vũ Huy Hiếu gửi từ hòm thư: tanhong@gmail.com xin hỏi:

Đơn vị tôi là HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX). Vừa qua đồng chí Chủ nhiệm HTX thôi không tham gia Ban quản trị nữa để đi làm nhiệm vụ khác. Đại hội đại biểu xã viên bất thường của HTX đã họp và bầu Chủ nhiệm HTX mới. Vậy tôi xin hỏi: Khi tổ chức bàn giao tài chính và các hoạt động của HTX giữa Chủ nhiệm HTX cũ và Chủ nhiệm HTX mới, nhất thiết có cần  sự có mặt của lãnh đạo UBND xã không? Trong biên bản bàn giao có cần chữ ký của của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã không? Nếu không có thì có phạm luật không? Rất mong được sự quan tâm và nhận được sự giúp đỡ của luật gia.

Trả lời:

Theo quy định của Luật HTX năm 2003 và Nghị định 177 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật HTX thì Đại hội xã viên bất thường do Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát của HTX triệu tập để quyết định những vấn đề cần thiết vượt quá quyền hạn của Ban quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã đối với hợp tác xã là tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triền hợp tác xã thuộc địa phương mình; hướng dẫn, khuyến khích các HTX phối hợp cùng hoạt động vì lợi ích của nhân dân địa phương; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật HTX và các văn bản pháp luật có liên quan; giải quyết theo thẩm quyền các kiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã; thực hiện các nội dung khác về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Từ quy định trên thì khi HTX tổ chức bàn giao tài chính về hợp tác xã thì UBND xã chỉ chỉ đạo về đường lối, chủ trương còn biện pháp, phương pháp thực hiện luật không bắt buộc lãnh đạo UBND xã phải tham gia và ký các văn bản bàn giao. Việc thực hiện bàn giao được thực hiện theo Luật HTX, điều lệ của HTX và các quy định về quản lý tài chính, hạch toán của HTX.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận