Thứ bảy, 23/06/2018 07:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định cấp giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

28/08/2012, 13:33 (GMT+7)

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có những quyền gì?

* Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi có những quyền gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có quyền:

1. Được tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại vị trí, thời hạn, quy mô theo quy định của giấy phép.

2. Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép.

3. Được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp giấy phép bị thu hồi hoặc thay đổi thời hạn vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu tổ chức, cá nhân gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại đối với lợi ích hợp pháp của mình về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.

5. Đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định.

6. Chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản đầu tư vào các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

7. Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định của pháp luật.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận