Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Quy định mới về hồ sơ lâm sản

Thứ Sáu 15/02/2019 , 15:50 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/01/2019.

Bảng kê lâm sản

Bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập sau khai thác; khi mua bán, vận chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận chuyển. Chủ lâm sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung kê khai và nguồn gốc lâm sản hợp pháp tại bảng kê lâm sản.

08-01-44_nh_2_kiem_lm_bc_ging_dieu_tr_tng_truong_rung_trong
Điều tra tăng trưởng rừng trồng (Ảnh minh họa)

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT có 04 mẫu bảng kê lâm sản, dùng để kê cho các loại lâm sản khác nhau (Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 chỉ có 01 mẫu bảng kê lâm sản chung cho các loại lâm sản); trong đó, quy định chi tiết các nội dung thông tin về nguồn gốc lâm sản, tên gỗ, kích thước; số hiệu, nhãn đánh dấu (nếu có), để thuận tiện trong việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Đối tượng phải xác nhận bảng kê

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định chỉ xác nhận bảng kê lâm sản đối với 03 đối tượng, được nêu cụ thể tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6 và trường hợp các đối tượng này khi vận chuyển nội bộ ra ngoài tỉnh. Ngoài các đối tượng và trường hợp nêu trên, cơ quan Kiểm lâm sở tại, không thực hiện xác nhận bảng kê lâm sản.

So với văn bản cũ (Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 và Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015), Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT không quy định thẩm quyền xác nhận bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ và UBND cấp xã.

Trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT chỉ quy định trình tự, thủ tục khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và động vật rừng thông thường. Không quy định khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, bỏ quy định khai thác gỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ. Các quy định về đối tượng, điều kiện, phương thức khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, được quy định cụ thể tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Khai thác tận dụng gỗ, tận thu gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên:

Trước khi khai thác tận dụng gỗ, tận thu gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên, chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác, lập hồ sơ khai thác theo quy định và gửi đến Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác đối với chủ rừng là tổ chức hoặc đến cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với chủ rừng là cá nhân để tổng hợp, kiểm tra trong quá trình khai thác. Sau khai thác, chủ lâm sản lập và trình cơ quan Kiểm lâm sở tại xác nhận bảng kê lâm sản.

Khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân:

Đối với khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn và cây trồng phân tán thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả gỗ được trồng theo các chính sách, dự án hỗ trợ của Nhà nước; thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng. Chủ rừng tự quyết định việc khai thác. Sau khai thác, chủ lâm sản lập bảng kê lâm sản. Không quy định xác nhận bảng kê lâm sản đối với gỗ rừng trồng loài thông thường.

Đối với rừng trồng bằng ngân sách Nhà nước, dự án có nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước đầu tư đã kết thúc dự án, rừng giao cho tổ chức, cá nhân hoặc do UBND cấp xã quản lý thì được xác định là rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; trường hợp rừng trồng được hỗ trợ một phần từ các chính sách, dự án giao cho tổ chức, các nhân quản lý thì được xác định là rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ lâm sản mua bán, vận chuyển

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định mới về “Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán” trong hồ sơ lâm sản khi mua bán, vận chuyển. Tài liệu này là bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản khi xuất bán lâm sản giao cho tổ chức, cá nhân mua kèm theo lâm sản đó để thuận tiện cho việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản khi cần thiết.

Đánh dấu mẫu vật

Đây là quy định mới, đối tượng đánh dấu mẫu vật là các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thuộc các Phụ lục CITES; sản phẩm gỗ hoàn chỉnh khi mua bán.

Việc đánh dấu mẫu vật do chủ lâm sản tự thực hiện, có thể thực hiện bằng tem, mã số, mã vạch, mã QR, chíp điện tử… Có chứa đựng thông tin để truy xuất nguồn gốc; nhãn đánh dấu được gắn trực tiếp lên mẫu vật, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính trung thực, rõ ràng, chính xác của nhãn đánh dấu.

Kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản

Nguyên tắc hoạt động kiểm tra:

Hoạt động kiểm tra của cơ quan Kiểm lâm do Tổ kiểm tra hoặc Đoàn kiểm tra (sau đây viết tắt là Tổ kiểm tra) thực hiện khi có quyết định của người có thẩm quyền.

Trường hợp Tổ kiểm tra đang thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm quả tang thì phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và báo cáo theo quy định.

Mọi trường hợp xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục kiểm tra theo quy định của pháp luật và phải lập biên bản kiểm tra.

Kiểm tra vận chuyển lâm sản:

Tổ kiểm tra chỉ được dừng phương tiện giao thông đang lưu thông để kiểm tra lâm sản khi có các căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 40 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT.

Thả cu li quý hiếm về rừng

Thả cu li quý hiếm về rừng

Lâm sản 13/03/2020 - 13:40

Một cá thể cu li nhỏ quý hiếm vừa được Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) thả về môi trường tự nhiên.

Độc đáo Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén

Độc đáo Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén

Lâm sản 08/03/2020 - 09:14

Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén (Cao Bằng) à nơi có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, cùng với khí hậu điển hình mà ít nơi trên lãnh thổ Việt Nam có được.

Trồng rừng gỗ lớn, làm ăn lớn

Trồng rừng gỗ lớn, làm ăn lớn

Lâm sản 11/12/2019 - 08:36

Phát triển rừng keo gỗ lớn, tiến tới cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (FSC) nhằm tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và tăng hấp thụ các bon là hướng đi mới của ngành lâm nghiệp.

Xuất khẩu lâm sản tháng 11 tăng 20% so với cùng kỳ

Xuất khẩu lâm sản tháng 11 tăng 20% so với cùng kỳ

Lâm sản 03/12/2019 - 14:33

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), tháng 11/2019, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 1,15 tỷ USD.

Xuất khẩu lâm sản 10 tháng năm 2019 đạt trên 9 tỷ USD

Xuất khẩu lâm sản 10 tháng năm 2019 đạt trên 9 tỷ USD

Lâm sản 30/10/2019 - 08:55

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 9,041 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Mục tiêu 11 tỷ USD xuất khẩu lâm sản năm 2019 khả thi

Mục tiêu 11 tỷ USD xuất khẩu lâm sản năm 2019 khả thi

Lâm sản 29/10/2019 - 14:05

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho biết, mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt 11 tỷ USD năm 2019 Chính phủ giao hoàn toàn khả thi.

Giá trị xuất khẩu lâm sản 9 tháng đầu năm xấp xỉ 8 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu lâm sản 9 tháng đầu năm xấp xỉ 8 tỷ USD

Lâm sản 02/10/2019 - 10:51

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 9/2019 đạt hơn 890 triệu USD, tăng gần 23% so với với cùng kỳ 2018.

Bắc Giang: Xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 1.300 tỷ đồng

Bắc Giang: Xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 1.300 tỷ đồng

Lâm sản 25/09/2019 - 10:05

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của các cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.300 tỷ đồng.

Xuất khẩu lâm sản tháng 8 tăng 16%

Xuất khẩu lâm sản tháng 8 tăng 16%

Lâm sản 28/08/2019 - 09:08

Theo số liệu công bố của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 8/2019 ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 16% so với với cùng kỳ 2018.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 6 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 6 tỷ USD

Lâm sản 28/07/2019 - 10:43

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 7/2019 ước đạt hơn 890 triệu USD.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng 20%

Xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm tăng trưởng 20%

Lâm sản 05/07/2019 - 10:32

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5,23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.

Nghệ An tập trung nâng cao giá trị vốn rừng

Nghệ An tập trung nâng cao giá trị vốn rừng

Lâm sản 20/06/2019 - 07:30

Sở hữu tài nguyên rừng vượt trội nhưng lâu nay Nghệ An chưa tận dụng được lợi thế đó. Để khắc phục, nhất thiết phải thực hiện những giải pháp mang tính căn cơ...

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Mô hình thâm canh rừng gỗ lớn

Mô hình thâm canh rừng gỗ lớn

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị thực hiện dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn năm 2019-2021.

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận súng tự chế

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận súng tự chế

Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận súng tự chế do người dân giao nộp.

Mang gà thả lên đồi thu về tiền trăm triệu

Mang gà thả lên đồi thu về tiền trăm triệu

Nam Hòa vốn là một xã nghèo miền núi của huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao.