Thứ sáu, 22/06/2018 11:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định nhân giống cây trồng?

02/12/2014, 09:05 (GMT+7)

Theo quy định tại Điều 39 Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004, nhân giống cây trồng được quy định cụ thể như sau:

Hỏi: Những hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động giống cây trồng?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm đối với hoạt động giống cây trồng:

1. Kinh doanh giống giả, giống cây trồng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

2. Sản xuất, kinh doanh giống không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

3. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen cây trồng, xuất khẩu trái phép nguồn gen cây trồng quý hiếm.

4. Thí nghiệm sâu bệnh ở nơi sản xuất giống cây trồng.

5. Cản trở các hoạt động hợp pháp về nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

6. Nhập khẩu nguồn gen, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

7. Công bố tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo, thông tin sai sự thật về giống cây trồng.

8. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả giống cây trồng, của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

9. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.


Hỏi: Nhân giống cây trồng được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 39 Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004, nhân giống cây trồng được quy định cụ thể như sau:

1. Ðối với giống cây trồng có bao bì chứa đựng khi kinh doanh phải được ghi nhãn với các nội dung sau đây:

a) Tên giống cây trồng.

b) Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về giống cây trồng.

c) Ðịnh lượng giống cây trồng.

d) Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.

đ) Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng.

e) Hướng dẫn bảo quản và sử dụng.

g) Tên nước sản xuất đối với giống cây trồng nhập khẩu.

2. Ðối với giống cây trồng không có bao bì chứa đựng và những nội dung: Tên giống cây trồng; tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm về giống cây trồng; định lượng giống cây trồng; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu; ngày sản xuất, thời hạn sử dụng; hướng dẫn bảo quản và sử dụng; tên nước sản xuất đối với giống cây trồng nhập khẩu không ghi được đầy đủ trên nhãn thì phải ghi vào tài liệu kèm theo giống cây trồng khi kinh doanh.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận