Thứ hai, 25/06/2018 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định nhân lực y tế xã, phường

14/05/2015, 06:10 (GMT+7)

Số lượng người làm việc tại trạm y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của trung tâm y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: thanhmai92@gmail.com hỏi:

Xin luật gia cho biết trong trường hợp đã làm việc 4 năm ở trạm y tế xã miền núi, trong đó có 1 năm đi học nghiệp vụ có được xét là viên chức không?

Trả lời:

Tại Nghị định số 117/2014 ngày 8/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn thì nhân lực của y tế xã như sau:

Người làm việc tại trạm y tế xã là viên chức.

Số lượng người làm việc tại trạm y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của trung tâm y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền.

Về ký kết hợp đồng của người làm việc tại trạm y tế xã thực hiện theo quy định của Luật Viên chức như sau:

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại trạm y tế theo Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở. Điều 2, Quyết định số 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí công việc đảm nhiệm.

Đối với số cán bộ y tế đang làm việc tại trạm y tế theo Điều 1 trong Quyết định số 131/TTg ngày 4/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở (thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg):

Những trường hợp đã có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại trạm y tế xã (tính đến ngày nghị định này có hiệu lực ngày 31/1/2015), đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/ 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp chưa đủ thời gian 36 tháng làm việc tại trạm y tế (tính đến ngày nghị định này có hiệu lực ngày 31/1/2015) thực hiện tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức.

Từ quy định nêu trên, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận