Thứ ba, 19/02/2019 12:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định nhập khẩu giống thủy sản

14/12/2011, 14:44 (GMT+7)

Nhập khẩu giống thủy sản được quy định như thế nào? Trả lời: Nội dung về nhập khẩu giống thủy sản được quy định tại Điều 34, Luật Thủy sản năm 2003 và Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Điều 34, Luật Thủy sản quy định: 1. Giống thủy sản nhập khẩu phải qua kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 2. Giống thủy sản mới nhập khẩu lần đầu phải được Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN - PTNT) cho phép bằng văn bản. 3. Giống thủy sản quá cảnh Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Giống thủy sản xuất khẩu phải thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyên ngành thủy sản, trừ trường hợp trao đổi giống, hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, quà tặng và trường hợp đặc biệt khác do Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN - PTNT) quy định. Khoản 2, Điều 12 Thông tư 60/2009/TT- BNNPTNT quy định về nhập khẩu giống thuỷ sản như sau: - Đối với giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại các quyết định do Bộ trưởng Bộ NN - PTNT hoặc các quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN - PTNT) ban hành, khi nhập khẩu, thương nhân chỉ phải làm thủ tục với cơ quan Hải quan, không cần xin phép. - Các loại giống thủy sản ngoài Danh mục trên, chỉ được nhập khẩu để khảo nghiệm và phải được Cục Nuôi trồng thủy sản thuộc Bộ NN - PTNT cấp giấy phép. Sau khi có kết quả khảo nghiệm và được Cục Nuôi trồng thủy sản có văn bản xác nhận là giống thủy sản đã khảo nghiệm có chất lượng phù hợp với các qui định của Bộ NN - PTNT, thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian chờ để bổ sung vào Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh, không cần xin phép. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, Bộ NN - PTNT sẽ bổ sung vào Danh mục giống thủy sản được được phép sản xuất, kinh doanh.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận