Thứ năm, 21/06/2018 11:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định nộp tiền tạm ứng án phí

04/12/2014, 08:59 (GMT+7)

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: thuyhana@gmail.com hỏi: 

Gia đình tôi đang theo đuổi vụ kiện dân sự. Án sơ thẩm đã xử gia đình tôi thua kiện, gia đình tôi đã kháng cáo. Tôi muốn biết thêm về việc nộp án phí trong vụ kiện. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự (TTDS) và Nghị quyết số 06 ngày 3/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật TTDS đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật TTDS quy định thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm tại Điều 248 của Bộ luật TTDS như sau:

Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, nếu người kháng cáo được miễn án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì toà án cấp sơ thẩm tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo và gửi hồ sơ cho toà án cấp phúc thẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 249 và Khoản 1 Điều 255 của Bộ luật TTDS.

Trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì toà án cấp sơ thẩm phải thông báo bằng văn bản cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Thông báo phải ghi rõ số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm phải nộp, nơi nộp tiền, thời hạn nộp tiền và hậu quả của việc không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm được giao trực tiếp hoặc gửi cho người kháng cáo qua bưu điện.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho toà án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Nếu hết thời hạn này người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không có lý do chính đáng, thì được coi là họ từ bỏ việc kháng cáo.

Trong trường hợp sau khi hết thời hạn mười ngày, người kháng cáo mới nộp cho toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và không có tường trình về lý do chậm nộp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thì toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày toà án yêu cầu phải làm bản tường trình nộp cho toà án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án.

 Trường hợp này được coi như kháng cáo quá hạn và toà án cấp sơ thẩm thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị quyết này.

Toà án cấp sơ thẩm không phải tiến hành thủ tục thông báo về việc kháng cáo đã được coi là từ bỏ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều này và không phải gửi hồ sơ cho toà án cấp phúc thẩm, trừ trường hợp trong vụ án còn có kháng cáo của người khác, kháng nghị của viện kiểm sát.

Trên đây là quy định về kháng cáo và nộp tiền án phí phúc thẩm, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận