Thứ bảy, 20/04/2019 03:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định rõ quy chế hoạt động của Quốc hội

15/01/2014, 10:25 (GMT+7)

Sáng qua (14/1), trong khuôn khổ phiên họp thứ 24, UBTV Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Sáng qua (14/1), trong khuôn khổ phiên họp thứ 24, UBTV Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Đây là dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7.

Sau 12 năm thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số quy định của Luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, UBTV Quốc hội... còn chung chung. Nhiều quy định chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên chưa được thực thi hoặc tính khả thi còn thấp…

Như vậy, theo ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UB Pháp luật, UBTV Quốc hội sẽ nghiên cứu sửa đổi các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức công việc, mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác trong Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của UBTV Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội vào Luật tổ chức Quốc hội. Các nội dung chi tiết về trình tự, thủ tục, lề lối làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ quy định trong các văn bản khác.

Cùng ngày, các ĐB đã thảo luận về Luật Hải quan (sửa đổi).

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận