Thứ hai, 23/07/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo

25/05/2010, 09:54 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Toàn ở Nghệ An hỏi:

Tôi đang công tác trong ngành nông nghiệp, xin luật gia cho biết quy định về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nói chung cần phải có điều kiện, tiêu chuẩn như thế nào, nhất là việc bổ nhiệm lại và trường hợp cán bộ quản lý đã nhiều tuổi lại giữ chức vụ quản lý lâu năm, chưa hết nhiệm kỳ nhưng đã hết tuổi. Vấn đề trên chúng tôi rất quan tâm, mong luật gia quan tâm giải thích.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Nghị định số 24 ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc bổ nhiệm công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cần phải đạt tiêu chuẩn và đủ các điều kiện như sau:

+ Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: trong ngành nông nghiệp quy định Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm phải có bằng cấp, trình độ chuyên môn, thâm niên trong nghề; bậc lương; còn Trạm trưởng Trạm Thú y thì phải có chuyên ngành về thú ý... các quy định này được ngành chủ quản xây dựng các tiêu chí cụ thể đói với từng chức danh của từng bộ, ngành).

+ Có đầy đủ, hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

Về thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cơ quan quản lý công chức xem xét, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí phân công công tác khác.

Từ những quy định nêu trên, anh vận dụng vào từng trường hợp cụ thể ở cơ quan.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận