Thứ bảy, 23/06/2018 11:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về chuyển xếp lương đối với công chức

19/08/2010, 10:08 (GMT+7)

Anh Ngô Trường Chinh ở Đà Nẵng hỏi:

Tôi công tác tại Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng từ năm 2003. Khi đó tôi vào ngành kiểm lâm theo thông báo hợp đồng lao động không thời hạn của Sở Nội vụ, chờ thi tuyển công chức, hưởng lương từ ngân sách thành phố. Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành lâm nghiệp, khi vào ngành được xếp lương như sau: ngạch kiểm lâm viên chính mã ngạch 10,078, bậc 1/9, hệ số 2,30. Đến năm 2005, thực hiện chế độ chuyển xếp lương cũ sang lương mới, tôi được xếp vào ngạch kiểm lâm viên, mã ngạch 10.226; bậc 3/9; hệ số 3,00. Đến năm 2007, tôi được cấp có thẩm quyền quyết định lên lương theo quy định, từ bậc 3/9 lên bậc 4/9 có hệ số 3,33.

Đến tháng 2/2010, tôi được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức Kiểm lâm viên, mã số ngạch 10.226, xếp lương bậc 2/9, hệ số 2,67, kể từ ngày ký quyết định tuyển dụng. Hiện nay hệ số lương sau khi tuyển dụng thấp hơn hệ số lương trước đó tôi được hưởng (2,67- 3,33). Tôi vẫn công tác tại vị trí cũ và một đơn vị, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật, không có chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy xin hỏi, cơ quan tuyển dụng xếp lương cho tôi hiện tại như vậy có đúng không, theo quy định nào?

Trả lời:

Qua thư anh nêu diễn biến quá trình xếp lương của anh, luật gia thấy rằng việc các cơ quan chức năng xếp lương cho anh là bất hợp lý bởi lý do sau:

Căn cứ vào Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới thì khi xếp lương phải căn cứ vào hệ số lương cũ và thời gian giữ bậc lương cũ, chuyển xếp sang lương mới vào ngạch hoặc chức danh hiện giữ. Cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm.

Khi chuyển xếp lương theo Nghị định 204, anh đã được xếp lương theo ngạch Kiểm lâm viên chính, bậc 4 có hệ số 3,33. Nay không vì lý do nào mà lại xếp lương thấp hơn với mức lương hiện hưởng. Như vậy là không đúng với nguyên tắc xếp lương đã được quy định tại Nghị định 204 và Thông tư số 01 nêu trên.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận