Thứ tư, 22/08/2018 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về đào tạo đối với công chức

19/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 101/2017 ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo...

Bạn đọc hoatq@gmail.com hỏi: Tôi là công chức ở một huyện vùng cao, được cơ quan cử đi đào tạo về chuyên môn nhưng khi đi học cơ quan thông báo phải bỏ tiền học và chi phí ăn ở, không được hưởng phụ cấp khu vực trong khi những người cùng học với tôi thì họ vẫn được hưởng. Tôi xin luật sư hướng dẫn rõ về quy định này để tôi bảo vệ quyền lợi của mình.

Trả lời: Theo Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 101/2017 ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, của cán bộ, công chức, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.

3. Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể điều này.

Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản (phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng) nêu trên, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Theo quy định trên thì khi được cơ quan cử đi đào tạo về chuyên môn thì được cơ quan cấp kinh phí và hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận