Thứ bảy, 26/05/2018 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội

19/03/2014, 07:01 (GMT+7)

Tôi muốn biết các chế độ BHXH bổ sung cho những năm bảo lưu để tính thời gian nghỉ hưu của bố tôi (trước đây công tác ở lực lượng công an vũ trang rồi chuyển ngành). Rất mang luật gia hướng dẫn.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: manhquyen88@gmail.com xin hỏi:

Bố tôi trước đây công tác ở lực lượng công an vũ trang, sau đó chuyển ngành. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của bố tôi ở thời điểm trước được cơ quan BHXH cho bảo lưu. Tôi muốn biết các chế độ BHXH bổ sung cho những năm bảo lưu để tính thời gian nghỉ hưu của bố tôi. Rất mang luật gia quan tâm hướng dẫn.

Trả lời:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội cũng như các Nghị định của Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành luật và Quyết định số 13/2014 ngày 8/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đóng BHXH bổ sung để được tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong công an nhân dân giai đoạn từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương, quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí học tại các trường công an nhân dân hoặc gửi học tại các trường ngoài công an nhân dân giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương, hiện nay đang công tác hoặc đã thôi công tác (phục vụ) trong công an nhân dân, được đóng BHXH bổ sung cho thời gian hưởng sinh hoạt phí, để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

- Đang đóng BHXH bắt buộc trong công an nhân dân hoặc được chuyển ngành và tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Đã thôi công tác (phục vụ) trong công an nhân dân và được bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ hưởng chế độ, hoặc để có điều kiện tiếp tục tham gia đóng BHXH theo quy định.

Quyết định này không áp dụng để giải quyết lại chế độ BHXH đối với đối tượng đã được BHXH Công an nhân dân hoặc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng.

Mức đóng BHXH bổ sung được quy định:

- Mức đóng BHXH bổ sung hằng năm = Số đối tượng x mức lương tối thiểu chung từng giai đoạn x tỷ lệ đóng x số tháng đóng.

- Tỷ lệ đóng BHXH bổ sung bằng 14% mức lương tối thiểu chung/người/tháng thời gian đóng bổ sung.

- Kinh phí đóng BHXH bổ sung vào quỹ BHXH đối với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Bạn kiểm tra lại thời gian đóng BHXH của bố bạn để đối chiếu với quy định tại Quyết định này và liên hệ với cơ quan BHXH để nắm rõ thời gian đóng BHXH để làm các chế độ hưu trí cho bố bạn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận