Thứ hai, 23/07/2018 09:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về đóng BHXH đối với cán bộ xã

10/05/2010, 10:37 (GMT+7)

Anh Nguyễn Đình Thuần ở Khánh Hòa gửi từ hòm thư: dinhthuan0603@gmail.com, xin nhờ luật gia tư vấn:

Tôi công tác tại xã từ năm 1987 đến nay với các chức danh như sau: Năm 1989 - 1994, tôi là Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách giao thông, địa chính, thủy lợi. Năm 1994 - 1999, tôi tiếp tục làm ủy viên UBND phụ trách giao thông, địa chính, thủy lợi. Cuối năm 1999, do có chủ trương điều động cán bộ tôi được cử sang làm Chủ nhiệm HTX cho đến nay. Khi nghỉ công tác bên ủy ban tôi chưa được hưởng quyền lợi hay chế độ, chính sách nào của Nhà nước. Về BHXH từ năm 2003, tôi được tham gia đóng BHXH là 7 năm. Vậy xin hỏi luật gia, thời gian công tác ở bên UBND tôi có được tính là thời gian đóng BHXH hay không. Nếu được thì cần phải làm các thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH và các Nghị định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường thì từ năm 1989 -1999, tức là anh có 10 năm công tác tại xã với chức danh là ủy viên UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách giao thông, địa chính, thủy lợi. Thời điểm đó theo Nghị định số 09/1998 thì anh được hưởng chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã. Theo quy định của Thông tư số 41 ngày 30/12/2007 của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư số 03 hướng dẫn một số điều của Nghị định 152 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH quy định: Thời gian là cán bộ xã được tính hưởng  BHXH của người lao động được coi là thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định để làm cơ sở tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Tại Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức xã phường. Tại điều 16 quy định về giải quyết những tồn tại: Cán bộ xã, phường có thời gian đảm nhiệm các chức danh khác thuộc UBND theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định số 09 ngày 23/10/1998 đã đóng BHXH theo chức danh này mà chưa được hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian có đóng BHXH để tính hưởng BHXH.

Đối với trường hợp giữ chức danh khác thuộc UBND nhưng chưa đóng BHXH thì được truy nộp tiền đóng BHXH để làm cơ sở tính hường BHXH.

Cán bộ xã đã có thời gian đóng BHXH theo Nghị định số 09 mà chưa hưởng trợ cấp một lần. Thì thời gian làm việc có đóng BHXH được tính là thời gian để hưởng BHXH hoặc được cộng nối với với thời gian đã tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc để tính hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH.

Từ những quy định như đã nêu trên, đối chiếu với trường hợp của anh thời gian 10 năm công tác tại xã trước đây sẽ được tính cộng dồn để tính thời gia đóng BHXH nghỉ chế độ hưu trí sau này.

Anh cần lên cơ quan BHXH huyện đề nghị được giải thích và hướng dẫn các thủ tục giải quyết theo đúng quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận