Thứ ba, 17/07/2018 05:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về giao, cho thuê mặt nước biển nuôi trồng thủy sản

12/12/2011, 11:05 (GMT+7)

* Vi phạm các quy định về giao, cho thuê mặt nước biển được quy định như thế nào? (tiếp theo và hết) Trả lời: Về thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; b) Sử dụng vượt quá hạn mức diện tích mặt nước biển được thuê để nuôi trồng thuỷ sản. 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo cam kết; c) Chuyển mục đích sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được thuê mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật đối với hành vi: - Thực hiện không đầy đủ kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật - Sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép b) Buộc di chuyển lồng bè nuôi thuỷ sản, các phương tiện phân định ranh giới (nếu có) để trả lại diện tích mặt nước biển sử dụng vượt quá hạn mức đối với hành vi sử dụng vượt quá hạn mức diện tích mặt nước biển được thuê để nuôi trồng thuỷ sản c) Buộc tháo dỡ lồng bè nuôi thuỷ sản, các phương tiện phân định gianh giới (nếu có) đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được thuê mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận