Thứ bảy, 18/01/2020 04:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quy định về hồ sơ đăng ký thuốc BVTV (tiếp theo& hết)

31/05/2012, 09:56 (GMT+7)

* Hồ sơ đăng ký thuốc BVTV được quy định như thế nào? (tiếp theo và hết)

* Hồ sơ đăng ký thuốc BVTV được quy định như thế nào? (tiếp theo và hết)

>> Quy định về hồ sơ đăng ký thuốc BVTV

Trả lời:

2. Hồ sơ đăng ký thuốc BTVT

a) Đơn đăng ký thuốc BVTV quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này;

b) Bản sao Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp;

c) Mẫu nhãn thuốc quy định tại Chương IX của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT;

d) Kết quả khảo nghiệm hiệu lực sinh học, kết quả khảo nghiệm xác định thời gian cách ly theo mẫu qui định tại Phụ lục 16 và 17 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

3. Hồ sơ gia hạn đăng ký

a) Đơn đăng ký thuốc BVTV quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV;

c) Mẫu nhãn thuốc quy định tại Chương IX của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

4.Hồ sơ thay đổi nhà sản xuất

a)Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT;

b) Giấy ủy quyền của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật;

c) Giấy xác nhận (bản chính hoặc bản sao chứng thực) là nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước sở tại cấp;

d) Tài liệu kỹ thuậtchi tiết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, được sao, dịch từ bản gốc, có dấu xác nhận của nhà sản xuất ra hoạt chất hoặc thuốc kỹ thuật quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT;

đ) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV;

e) Mẫu nhãn thuốc quy định tại Chương IX của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

5. Hồ sơ thay đổi tên thương phẩm

a)Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT;

b) Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ hoặc của tòa án về việc vi phạm nhãn hiệu hàng hóa;

c) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV;

d) Mẫu nhãn thuốc quy định tại Chương IX của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT.

6. Hồ sơ chuyển nhượng thuốc BVTV

a)Đơn đề nghị quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT;

b) Bảo sao hợp pháp hợp đồng chuyển nhượng hoặc thoả thuận chuyển nhượng sản phẩm;

c) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV;

d) Mẫu nhãn thuốc quy định tại Chương IX của Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT”.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận