Thứ hai, 18/06/2018 10:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về hỗ trợ, bồi thường khi đất bị thu hồi

26/02/2010, 09:45 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Xuân ở Quốc oai, Hà Nội xin luật sư tư vấn:

Gia đình tôi có diện tích lớn đất vườn, ao bị nhà nước thu hồi để làm đường giao thông. Trong số này diện tích đất là vườn, ao không được công nhận là đất ở nên không được đền bù như đất ở mặc dù thửa đất vườn ao nằm liền kề trong cùng một thửa đất ở của gia đình. Vừa qua ban giải phóng mặt bằng đã tiền hành họp thỏa thuận với các hộ gia đình; riêng về đất vườn và ao của gia đình tôi thì chưa thỏa thuận được vì mức bồi thường quá thấp so với thực tế giá đất trên thị trường hiện nay.

Xin hỏi luật sư về chính sách của nhà nước hỗ trợ cho hộ nhân dân đối với loại đất vườn, ao như của gia đình chúng tôi được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định 197, 181 và Nghị định số 69 ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Khi hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30% đến 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng bằng 20% đến 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

UBND cấp tỉnh, thành phố quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ, diện tích đất được hỗ trợ và giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Ngoài ra tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo chỗ ở ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất;

Như luật sư đã nêu thì chị căn cứ vào hai trường hợp đã nêu trên để đối chiếu xem gia đình được hỗ trợ theo mức nào. Ngoài ra còn phải căn cứ vào các quy định của UBND thành phố quy định về giá đất, mức hỗ trợ đối với từng quận huyện cụ thể.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận