Thứ hai, 18/06/2018 10:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về hoá đơn bán hàng hoá

17/05/2010, 19:41 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về việc in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Quy định về việc in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nước hoặc bán ra nước ngoài, hoặc sản xuất kinh doanh tại Việt Nam bán ra nước ngoài; hoặc không kinh doanh nhưng có hàng hoá dịch vụ tại Việt Nam.

Doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị công lập có sản xuất, kinh doanh, được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế. Trước khi sử dụng hoá đơn, các doanh nghiệp phải lập tờ thông báo phát hành hoá đơn. Nội dung của tờ thông báo gồm: hoá đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày thành lập Tờ thông báo và chữ ký của người đại diện.

Về việc lập hoá đơn cũng quy định rõ bán hàng dịch vụ có tổng thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần không phải lập hoá đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hoá đơn. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn ghi số tiền bán hàng hoá, dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua tại cuống, các liên khác luân chuyển theo quy định. Đối với việc sử dụng hoá đơn của người mua hàng, người mua hàng sử dụng hoá đơn hợp pháp để chứng minh quyền sử dụng, quyển sở hữu hàng hoá.

THẾ HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận